Preview Mode Links will not work in preview mode

Diabetespodden


Jan 13, 2020

Det talas så ofta om typ 1 och typ2 diabetes. Men hur många typer av diabetes finns det egentligen? Typ 1, typ 2, mody, lada, sekundär diabetes med mera... alltså MÅNGA typer verkar det som!

I dagens avsnitt går vi igenom några av dem tillsammans med Jonas Peterson, som inte bara är endokrinolog och överläkare. Han är öven pappa till skidstjärnan Teodor Peterson.  

Vi diskuterar kost, hur borde en diabetiker äta? Vi diskuterar LCHF för vuxna diabetiker. Och varför kan det vara livsfarligt för barn med diabetes att äta för lite kolhydrater?

Han ger sitt bästa tips till en diabetiker, och vad är det man verkligen ska tänka på att inte göra. 

Han ger också sina tankar kring komplikationer. 

Många frågor hade vi, och många svar fick vi tillbaka. :-)