Preview Mode Links will not work in preview mode

Diabetespodden


Oct 9, 2017

Vilka är det egentligen som sitter och pratar i era lurar?

I avsnitt 4 får ni lära känna Robin och Frida lite snabbt.

Vad har Robin för rutiner vid resor?

Varför vaknar Robin naken i sin tränares säng i Finland? 

Den som lyssnar får höra! ;-)