Preview Mode Links will not work in preview mode

Diabetespodden

Jan 13, 2020

Det talas så ofta om typ 1 och typ2 diabetes. Men hur många typer av diabetes finns det egentligen? Typ 1, typ 2, mody, lada, sekundär diabetes med mera... alltså MÅNGA typer verkar det som!

I dagens avsnitt går vi igenom några av dem tillsammans med Jonas Peterson, som inte bara är endokrinolog och...